Sponsorer


Uden vores sponsorer vil det ikke være muligt at realisere renoveringen af skibet. Vi er meget taknemlige for den velvillighed som vi modtages med allevegne.

Hvad får jeg/min virksomhed ud af at være “Støttemedlem”?

  1. Støtter op om “Alvilde”, en smuk del af vores maritime kulturarv.
  2. Man er velkommen til at promovere sit støtte medlemskab over for sine    forretningsforbindelser m.m.
  3. Får udstedt et støtte medlemskort.

Hvad får jeg/min virksomhed ud af at være sponsormedlem for “Alvilde”

  1. Støtter op om “Alvilde”, en smuk del af vores maritime kulturarv.
  2. Man er velkommen til at promovere sit sponsor medlemskab over for sine forretningsforbindelser m.m.
  3. Mulighed for, inden for de af Søfartsstyrelsen fastsatte rammer og efter individuelle aftale, at kunne  benytte “Alvilde” til aktiviteter som firmaprofilering, medsejlads i et forud aftalt antal o.l.
  4. Får udstedt et sponsor medlemskort

 

ROBLONFONDEN

1256574665

1256473153 Skibsbevaringsfonden

 

LF-logo

 

1256574531

 

1256471705

 

1256574848

 

1260952433

 

1290770954

 

1302783661

 

Msakinmestrene

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Spar Nord Fonden

VeluxFonden

apmøller