Generalforsamling 2016

Alvilde Grenaa ca. 1903

Alvilde Grenaa ca. 1903

Billedet fra 1903 er modellen for restaureringsplanen udarbejdet i samarbejde med Skibsbevaringsfonden

“Bådelauget Alvilde”

Generalforsamling Mandag 25-4-2016  kl.1900 ??

Beddingens mødelokale
Langerak 70
9900 Frederikshavn

Dagsorden iht. Vedtægterne.

 

 • Valg af dirigent forslag :Jørgen Chr Jensen (JCJ)
 • Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden Peter Giltoft (PG)
 • Regnskabsaflæggelse fremlægges af Lilli Venø Jensen
 • Behandling af indkomne forslag: 1 forslag modtaget  9-1-2016
 • Fastsættelse af kontingent for 2015-2016 Forslag: 300 kr/ personligt – 500 kr/ Familie  ???
 • Godkendelse af budget fremlægges af  Lilli Venø Jensen
 • Valg af formand på lige år. Peter Giltoft , modtager genvalg
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i 2016 : Ib Larsen, Ib Schjerlund, Brian Christensen, alle modtager genvalg
 • ( Valgt i 2015: Jørgen Ledet, Peter Hjorth, Gunnar Danielsen)
  Valg af suppleanter  John Lillelund, Jan Junker Pedersen valgt i 2015
  begge modtager genvalg            (Suppleanter vælges for 1 år ad gangen)
 • Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor Carl Erik Pedersen
  Revisorsuppleant Bente Lyng
  Begge modtager genvalg, (revisorsuppleant for 1 år ad gangen )
 • Valg af bestyrelse for “Alvildefonden”

 

Formand: Jørgen Christian Jensen
                     Erik Møller
                     Peter Giltoft
                     Jesper Fauerholt Jensen
                     Finn Venø
Alle modtager genvalg