Julehilsen 2020

”Bådelauget Alvilde”

Hermed ønskes alle medlemmer af ”Bådelauget Alvilde” en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Året 2020 har været meget anderledes end vores normale år, Coronavirus har vendt op og ned på meget for Bådelaugets aktiviteter med ”Alvilde”.

Året startede godt, vi fik besked fra Robert Lassen fra Frederikshavn Fiskeriforening – at vi kunne leje et af de røde huse på pier 2. Nu kunne vi få et klubhus tæt på Alvilde. Allerede de første dage i 2020, startede projekt skur. Det gik rigtigt fint, indtil corona lagde sin klamme hånd om samfundet. Alt gik nu langsommere. Her ved udgangen af 2020 er klubhuset næsten færdigt, og vi kan allerede nu mærke, at mange arbejdsgange er blevet meget nemmere.

Vores samarbejde med FGU (Produktionsskolen i Elling) er kommet på skinner, det forløber fint og har været med til at sikre økonomien i en usikker periode, som året 2020 har været. FGU har 20 elever og lærer indmeldt, de har rådighed over Alvilde 2-3 dage/uge i skoletiden. Hvor de anvender skibet til sejlads og anden undervisning – bla. praktisk deltagelse i den daglige vedligeholdelse. Denne aktivitet styres af Jørgen Kristensen, som ud over at være lærer også er uddannet skibstømrer – så dette arbejde er i kyndige hænder. FGU har anvendt skibet til 2 togter, et til Læsø i forsommeren og så Limfjorden Rundt i uge 37. Disse sejladser udføres uden hjælp fra Bådelauget vanlige stab, da FGU selv stiller med 2 skippere – Jørgen Kristensen og Ole Guldsmed Thomsen. Sejladserne har været en stor succes, der er 4 elever, der har søgt om optagelse på Skoleskibet Danmark og Georg Stage. Så vores erklærede mål om at bibringe unge interesse for det maritime erhverv, må siges at være opnået.

Der har været afholdt 1 fisketur i august med Frederikshavn Fiskeklub, her deltog 20 personer, som alle blev meldt ind i Alvildes Fiskeklub. Turen gik til Herthas Flak. Der blev fanget en masse fisk, og der blev lavet aftaler om flere ture når vi kommer på den anden side af corona

Klargøringen af skibet har været vanskelig pga. afstandskrav og medlemmers nervøsitet mod at mødes i større forsamlinger.

Næsten alle planlagte aktiviteter med skibet blev aflyst.

 -Træskibssammenslutningens Pinsetræf i Ålborg.

-2 arrangementer med Lions Bannerslund, feriebørn og Fiskefestival.

-Fyn Rundt 2020.’

– Dorthe Lindrups Kristi Himmelfartstur

-Fisketure i foråret.

Når nu det ikke var muligt at deltage i de normale arrangementer, så måtte der findes nye veje. En af disse nye veje var privat udlejning af Alvilde, hvor medlemmer, som er godkendt som skippere, kunne leje skibet for en, eller flere dage. Mod selv at stå for bemanding og udgifter i forbindelse med den ønskede sejlads. Denne ordning vil fortsætte, således at Alvilde kommer til at sejle så meget så muligt, til gavn for skibets økonomi.

En del medlemmer har doneret beløb, ud over det årlige kontingent – for at hjælpe skibet gennem en vanskelig tid. Mange tak til Alle.  Frederikshavn Skipperforening opløste sig selv, og ved denne opløsning blev der penge tilovers, hvor 13000 kr. tilfaldt Alvilde. Stor tak til Skipperforeningen og Robert Lassen som stod for uddelingen. I Marts donerede Lions Bannerslund 15000 kr. til servicering af skibets redningsudstyr, mange tak til Lions som vi glæder os til at sejle med, når der atter bliver åbnet for Fiskefestivallen.

Årets generalforsamling blev coronaudsat, og kan nu ikke gennemføres i 2020, så vi må se, hvad foråret bringer – så Bådelauget kan få afviklet de hængepartier, der er med bla. generalforsamling og bestyrelsesmøder, sejladsplanlægning og koordinationsmøde med FGU.

Selv om året har været atypisk, er der sket meget godt, og der har været aktivitet omkring Alvilde. Det er fortsat medlemmerne der er forudsætningen i at bevare Alvilde for eftertiden, uden støtter og ildsjæle vil projektet dø. Det er derfor vigtigt, at vi holder fanen højt, selv om alt i år har været vanskeligt. Der er mange som ikke har set hinanden længe pga. restriktioner. De årlige sammenkomster omkring sejlads og andre aktiviteter har været neddroslet. Som det øvrige Danmark, håber vi på – at der snart bliver vaccineret, så vi kan få vores dagligdag tilbage.

Med disse ord, ønskes I alle en forhåbentlig tilbagevenden til normale tilstande i 2021, samt:

Rigtig Glædelig Jul og et godt Nytår !!

  1. Kig forbi Pier 2 i Frederikshavn, hvor vort smukke skib ligger og venter på bedre tider.