Generalforsamling 2017

Referat .

”Bådelauget Alvilde” 22-11-2017 kl. 1900

Sted: Frederikshavn Bedding.

Deltagere: Peter Hjorth, Ib Larsen, Ib Schjerlund, Brian Christensen, Gunnar Danielsen, John Lillelund, Jørgen Chr. Jensen, Peter Giltoft

Afbud: Jørgen Ledet


Dagsorden

1.: velkomst hvor er vi nu.

Siden sidst: Samtale med Tom Rasmussen: Ingen kobberbeslag på master-må smøre klo noget bedre, Ønske om traditionelt ankerspil-Peter G er ved at tage billeder og kontakter Ring Andersen for tilbud.

Første fisketur i Alvildes Fiskeklub afholdt, der er nu 34 der har givet tilsagn om medlemskab- 16 har betalt kontingent.

2.: Hvad mangler vi, vinterprojekter – ønsker fra SBF

Der mangler punkt om ISM SMS, JCJ fortæller at han har lavet det meste. Ib S- Ib S og Fritz er ved at lave elplan, Peter G- startprocedure er lavet samt delvis beskrivelse af skibet fra stævn til agter.  Alt sendes til JCJ der fungerer som koordinator.

PG: Skal vi selv lave kabys, da det har vist sig at være meget svært at skaffe fondsmidler. Vi blev enige om at framskaffe priser. Lave en samlet plan/tegning. Ib S har tegning/forslag udført under Limfjorden Rundt. Peter H forsøger at skaffe pris på ext. Kompressor- Ib L ca. 5-6000 kr for en lignende som er i Oliver. Peter G skaffer ca pris på godkendt gasinstallation fra JOBI. JCJ forsøger at skaffe pris på 2 stk. traditionelle kutterblus med slingerage lås hos Fornæs ophug. Kabysteam: Henrik- John – Brian: svejsearbejder/rustfri – Ib S og Peter G til rådighed. Peter G kontakter Henrik R.  Når alle priser er samlet vil JCJ og Peter G forsøge at skaffe økonomi via sponsorer.

Peter H forsøger at skaffe store skærebrædder til anv. På fisketure.

3.: Økonomi – gennemgang af faste udgifter