Generalforsamling 2013

1256143671

“Bådelauget Alvilde”

Generalforsamling Onsdag 29-5-2013  kl.1900 

Beddingens mødelokale

Langerak 70

9900 Frederikshavn

Dagsorden iht. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent                                                forslag :Jørgen Chr Jensen
 2. Bestyrelsens beretning                                     fremlægges af formanden Peter Giltoft
 3. Regnskabsaflæggelse                                       fremlægges af kasserer Ib Larsen
 4. Behandling af indkomne forslag:                    ingen indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for 2012-2013                                                                                : (250 kr/ personligt – 400 kr/ Familie)
 6. Godkendelse af budget                                    fremlægges af kasserer Ib Larsen
 7. Valg af formand på lige år. ( Peter Giltoft valgt i 2012)
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i 2013      :     Jørgen Ledet, Jan Junker, Gunnar Danielsen                                                                                  alle villige til genvalg             (Ib Larsen, Ib Schjerlund, Brian Christensen valgt 2012)

Valg af suppleanter :     Lisbeth Kranker , John Lillelund  , villig til genvalg

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant         Revisor Carl Erik Pedersen  (villig til genvalg)

Revisorsuppleant Ina Giltoft (villig til genvalg)

 1. Valg af bestyrelse for “Alvildefonden”

Formand: Jørgen Christian Jensen        –   Tidl. Forstander  Skagen Skipperskole

Erik Møller                          –   DONG Energi

Peter Giltoft                         –   Formand ”Bådelauget Alvilde”

Kurt Sørensen                      –   Ålbæk Værft

Finn Venø                            –   Familien Venø

Alle villige til genvalg.

 1. Eventuelt.