Bestyrelsens beretning 2012

Som de 2 foregående år starter beretningen med: ”Atter som i 2010 og 2011 lå ”Alvilde” tørt og sikkert i Kurt Sørensens byggehal på Ålbæk Værft.

2012 har været et godt år for bådelauget. Fra starten af året var der godt 100000 kr på bankbogen og vores gæld til Kurt Sørensen var ude af verden !

Arbejdet med at lave dækshuse, nyt dæk, lønning og skanseklædning er gjort færdigt. Der mangler nu kun skylights og kranbjælker, men disse er under fabrikation her pr. d.d.

Under dæk er skot og dørk næsten færdige, de mangler kun tilpasning og maling. Olietanken på knap 1000 l er færdig og spildevandstanken er næsten færdig.  Fundamenterne i maskinen er renset for gamle ophæng og næsten klar til installation af nye motorophæng. Montagen af motoren vil blive foretaget af Stæhr Marine fra Frederikshavn når vi melder klar. ”Alvilde” er blevet slebet og malet og kommer snart til at fremstå som et af de bedst restaurerede fartøjer i Danmark.

På økonomisiden er bådelauget blevet hjulpet af:

Skibsbevaringsfonden med 200000,-

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond med 100000,-

Friluftsrådet med 100000,-

Nordjyske Bank med 5000,-

Vi vil hermed takke vores sponsorer for den ydede støtte.

Foreningen har tjent penge på andre måder, bla. er vore gamle redningsveste solgt til spejderne i Ulsted, Ford motoren samt den ene generator er solgt til Michael Poulsen fra Albertslund, den kommer atter til ære og værdighed i et andet gammelt træskib. Vi har samtidig solgt en del skrot, alt har bidraget til det gode resultat !!

Bådelauget fik en regning på advokatbistand fra Ole Horn, regningen lød på 5625,- regningen blev betalt af Ib Schjerlund, der efterfølgende donerede beløbet til foreningen ! Stor tak til Ib !!!!

”Alvilde” har i året 2012 haft en god base på  Ålbæk Værft, hvor Bente og Kurt samt deres ansatte har sørget godt for os ! Foreningens medlemmer har altid følt sig velkommen, selv om vi til tider må have været lidt af en prøvelse når vi flytter på værktøj og andre ting, men de har alle taget det med et smil, stor tak for det !! Mange tak for vel udført arbejde.

På pr. siden er projektet ”Alvilde” blevet omtalt i Søfart der er et tidsskrift for samtlige danske rederier og deres ansatte samt mange interesserede med tilknytning til ”Det Blå Danmark”

Vi er blevet brugt som projekteksempel i Skibsbevaringsfondens Visioner 2012-2016, det er vi stolte af !!

På medlemssiden går det også godt vi er over 80 personer omkring skibet, medlemmerne er fordelt på personlige og familiemedlemskaber.

Den arbejdende skare er vokset, så vi er nu ofte 6-10 medlemmer der arbejder på vore arbejdsdage, hver tirsdag aften fra 19-23 samt på lørdage i ulige uger fra 9-16.

2012 har ikke budt på sociale arrangementer, men Bådelauget vil stræbe efter at arrangere en søsætningsfest, når ”Alvilde” kommer tilbage i sit rette element. Alle medlemmer vil høre nærmere.

Kurt og Bente blev kontaktet af Jesper og Bjarke Faurholt. De ville gerne købe værftet når Kurt og Bente syntes at tiden var inde til at få lidt mere tid til hinanden og ”Grenen” . Det resulterede i at Jesper og Bjarke overtog Værftet fra 1-1-2013 .

Vi har heldigvis fået de samme gode forhold hos de ny ejere som vi havde tidligere. Ålbæk Værft hedder nu JOBI-Værft, vi glæder os til et langt fremtidigt samarbejde og ønsker de nye ejere GOD VIND !!!

Til sidst skal der endnu lyde en stor tak til vore støtter: Skibsbevaringsfonden – Aage og Johanne Louis Hansens Fond – Friluftsrådet – Nordjyske Bank samt alle andre der har støttet ”Alvilde” !!

Specielt tak til Jes Kroman og Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden der altid har stået klar når der har været noget der skulle afklares.

Men den største tak skal Bente og Kurt fra Ålbæk Værft have- for deres altid enestående gæstfrihed og imødekommenhed gennem årene vi er kommet på værftet, det er dejligt at I/de stadig har deres daglige arbejde på Værftet.

Dette var årsberetning 2012.