Generalforsamling 2014

1256143671

 

Billedet fra 1903 er modellen for restaureringsplanen udarbejdet i samarbejde med Skibsbevaringsfonden

“Bådelauget Alvilde”

Generalforsamling Mandag 26-5-2014  kl.1900

 

Beddingens mødelokale

Langerak 70

9900 Frederikshavn

 

Dagsorden iht. Vedtægterne.

  1. Valg af dirigent                           forslag :Jørgen Chr Jensen (JCJ)
  2. Bestyrelsens beretning                fremlægges af formanden Peter Giltoft (PG)
  3. Regnskabsaflæggelse                  fremlægges for kasserer Ib Larsen af PG
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for 2014-2015                                                                                Forslag: 250 kr/ personligt – 400 kr/ Familie
  6. Godkendelse af budget               fremlægges for kasserer Ib Larsen af (PG)
  7. Valg af formand på lige år. ( Peter Giltoft valgt i 2012) villig til genvalg
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i 2014  Ib Larsen, Ib Schjerlund, Brian Christensen  ( alle villige til genvalg)

( Valgt i 2013: Jørgen Ledet, Jan Junker, Gunnar Danielsen    )

Valg af suppleanter  John Lillelund, Lisbeth Kranker valgt i 2013

(Suppleanter vælges for 1 år ad gangen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant         Revisor Carl Erik Pedersen  (villig til genvalg)

Revisorsuppleant Bente Lyng  (villig til genvalg)

(revisorsuppleant for 1 år ad gangen )

11. Valg af bestyrelse for “Alvildefonden”

Formand: Jørgen Christian Jensen        –   Tidl. Forstander  Skagen Skipperskole

Erik Møller                          –   DONG Energi

Peter Giltoft                         –   Formand ”Bådelauget Alvilde”

Kurt Sørensen                      –   Ålbæk Værft

Finn Venø                            –   Familien Venø

 

Forslag: Jesper Fauerholt har indvilliget i at overtage Kurt Sørensen`s bestyrelsesplads.

12. Eventuelt.

Skriv et svar