Jul og Nytårsbrev 2013

 

ca. 1960 under navnet ”Holmsland”

fiskeri i 1922, under navnet ”Alvilde”

Året startede næsten som de sidste par år . ”Alvilde” stod stadig  hos Kurt Sørensen i Ålbæk. Hun var dog umiddelbart før nytår 2012 blevet trukket ud af den store byggehal på værftet. Der skulle holdes overdragelse af værftet til Jesper og Bjarke Fauerholt.  Derefter skulle Jobi-Værft, som Ålbæk Værft nu hedder, til at renovere en stor kutter ”Jammerbugt” til sejlende fiskeforretning .

”Bådelauget Alvilde” deltog med flere medlemmer i overdragelses receptionen. Lauget fik sagt pænt tak til Bente & Kurt for Deres måde at være på. Sammen med værftets ansatte, havde lauget planlagt en lille gave. De ansatte gav en flagstang, bådelauget gav flag, stander og vimpel ,så der kunne flages på behørig vis, ved Bente og Kurt`s nye hus !!  Vi fik sagt velkommen til brødrene Fauerholt , og gav Dem et stort ønske om at Jobi-Værft måtte få medvind i Ålbæk !!!!

”Alvilde” var ikke sluppet ud af Kurts hænder, han skulle arbejde på hende i den lille hal, hvor hun hurtigt efter nytår blev trukket ind. Ved hjælp af  mobilkran og taljer kom hun på plads, selv om vægten, på hendes afpillede skrog, nærmede sig 25 tons!!  Allerede 25-2-13 havde bådelauget fået tilsagn fra Roblonfonden om 500.000 kr. til færdiggørelse af skroget. Arbejdet kom i gang og ved udgangen af Juni var arbejdet med plankerne færdigt !! ”Alvilde” var nu atter hel og næsten klar til søsætning.

Det viste sig at Kurt ikke kunne færdiggøre projektet, han blev dårligere af den kræftsygdom han havde. Desværre afgik Kurt ved døden 1-9-2013. ”Bådelauget Alvilde” har mistet en god ven, kammerat, bestyrelses medlem i ejerlauget, samt samarbejdspartner på restaureringen af ”Alvilde” . Kurt vil altid blive husket for faglig kunnen og stolthed overfor sit fag. Hans evne til at lære andre om skibstømrerfaget, samt hans humoristiske bemærkninger.  Hvis der var noget vi ikke havde lavet rigtigt, kunne han sige : ”Det er da meget pænt, det er bare ikke rigtigt !! ” eller: ”sådan havde jeg nok ikke gjort det – hvis jeg skulle lave det”.  Meningen var, sagt på en meget pæn måde : ( Jeg syntes I skal lave det om ! Jeg skal nok vise jer hvordan det skal gøres, så det bliver fagligt korrekt). Kurt har lært os meget !!

Efter Kurts død, lå arbejdet med ”Alvilde” stille fra værftet, pga. travlhed  på andre områder , de næste par måneder. Foreningens arbejdende medlemmer fik flyttet stævnrøret længere frem i motorrummet, der blev isat tanke og lavet beslag, hele dørken i mandskabsrummet blev færdiggjort, der blev udtaget/isat 4 nye kølbolte, der blev fabrikeret køjer, Her sidst på året er der gang i fabrikation af en kølskinne der skal beskytte hele kølen i længderetningen, samt tilføre ca. 2 tons til ballast. Alle disse opgaver havde været umulige at få udført hvis ”Alvilde” ikke havde stået under tag.

I oktober gik Værftet atter i gang med ”Alvilde” da der nu var blevet mandskab klar fra andet arbejde. Så Ulf fra værftet er nu headmaster i fortsættelsen af arbejdet. Ulf har fået lavet skylights, svineryg samt kranbjælker. Han har også deltaget i færdiggørelsen af kalfatringen af skroget.

Atter i år er vi blevet betænkt fra forskellige fonde:

Roblonfonden med 500.000,- kr.

Skibsbevaringsfonden med 200.000,- kr.

Lauritzen Fonden med 25.000,- kr.

Spar Nord Fonden med 25.000,- kr

Nordjyske Bank med 5.000,- kr.

Mange tak til ”Alvilde”s  støtter, uden Deres medvirken havde restaureringen været en umulighed !!

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige fra bådelauget, der udfører en kæmpeindsats med at færdiggøre ”Alvilde”, stor tak til alle vore øvrige medlemmer fordi I fortsat støtter projektet, jeres interesse for skibet er vigtig. Vigtigheden består i, at de fonde og firmaer, der søges støtte hos, kan se, at mange er involveret og interesseret i, at ”Alvilde” atter kommer til at sejle som et af de bedst bevarede skibe i Danmark!!   Tak for Jeres ihærdige indsats med at skaffe flere medlemmer !!

Ligeledes en stor tak til Skibsbevaringsfonden, tak til Jes for mange gode råd. Tak til Tom som har udført tilsyn på arbejdet løbende gennem årene. Tak til Jesper & Bjarke Fauerholt, fordi De har fortsat Kurt`s  linje overfor bådelauget. Foreningens medlemmer føler stadig, at vi er velkommen i samme grad som tidligere.

2014 bliver et spændende år, ”Alvilde” skal tilbage i vandet, der skal installeres motor , der skal laves ny stormast !!! Nogle af pengene er allerede klar !!  ”Bådelauget Alvilde” kan heldigvis snart se lyset for enden af ”tunnelen”, restaureringen er godt på vej til at blive færdiggjort !!

Billederne i toppen af denne hilsen er fra ca. 1960 under navnet ”Holmsland”-  det andet billede er fra fiskeri i 1922, under navnet ”Alvilde”

Alle medlemmer, sponsorer, forretningsforbindelser samt støtter over det ganske land, ønskes hermed en Rigtig god Jul og et godt og lykkebringende Nytår !!!