Julehilsen 2014

 

Søsætning 2014

Søsætning 2014

Julen 2014
”Bådelauget Alvilde”
God jul samt godt nytår ønskes til alle, sponsorer, medlemmer, samarbejdspartnere og alle andre der udviser interesse for ”Alvilde” !!

Året 2014 har været et godt år for ”Alvilde”. Der er sket mere på restaureringen end nogen kunne have forudset ved sidste årsskifte. Der er i løbet af året 2014 udført et stort stykke arbejde af JOBI-Værft , Sejlmager Hansen`s Eftf. og skibets medlemmer. Status er , at Alvilde er færdig over dæk, så udseendet er i henhold til restaureringsplanen,der blev udfærdiget i 2009. Hun har fået ny master !! stormast og mesan. Nedgangskappen i SB side er færdigmonteret. Af det mindre synlige er der lavet ny mesanfisk i maskinrummet, stålkølen er lavet færdigog sidder dybest nede og tilfører ca. 2 T. ballast og en gevaldig beskyttelse af kølen. Alle køjer er færdige. Skibskister til salon er fabrikeret. Alvilde er blevet slebet – malet – poleret og plejet så hun forhåbentlig bliver klar til sejlads i 2015. Der er blevet anbragt ca 2 T ballast mellem bundstokkene, men der mangler endnu en del, hvor meget ved vi først når hun er færdigmonteret med alle bomme – sejl – motor –
redningsudstyr samt div. teknik – kabler – rør –toilet – gasinstallation – kabys og tovværk. Der mangler en del endnu.

Bådelauget har været privilegeret, Alvilde har kunnet stå under tag, helt til udgangen af maj måned. Værftet arbejdede på bla. Jammerbugt og derfor var der ikke så meget tid til Alvilde. Foreningens arbejdende skare kunne derfor udfolde sig under tag. Det er en stor fordel at der ikke skal tages hensyn til vejrlig. Alvilde kom ud i det fri lige før Kristi Himmelfartsdag. Vi assisterede Jesper Fauerholt med at trække hende ud med spillet, da hun var næsten ude af hallen overtog Niels Helledie med mobilkranen. Nu blev Alvilde til en flyvebåd. De ca 30 T hun vejer blev nu løftet tæt forbi en norsk kutter. Der var lige plads til en sammenfoldet avis mellem skibene. Herefter blev hun placeret på en beddingsvogn, så hun var klar til søsætning. Hele løftet forløb fejlfrit. Hun blev så klargjort til søsætningsarrangementet Kristi Himmelfartsdag, der blev sat flag over toppen, repareret ridser og småskavanker så hun fremstod i flotteste puds.

Selve søsætningsarrangementet 29-5-2014 var af Vorherre velsignet med godt vejr. Der var inviteret presse, sponsorer, medlemmer og lokalbefolkningen mødte op til øl, vin, sodavand og grillpølser. Der blev holdt tale af ejerforeningens formand Jørgen Chr Jensen samt Bådelaugets formand Peter Giltoft. Efter Julen 2014 ”Bådelauget Alvilde”
God jul samt godt nytår ønskes til alle, sponsorer, medlemmer, samarbejdspartnere og alle andre der udviser interesse for ”Alvilde” !! talerne, gled Alvilde i vandet og nu var hun atter et rigtigt skib !!! Efter mere end 3 år i hallerne var hun næsten helt tæt så hun gled fri af beddingsvognen og blev trukket til kaj ved bådebroen. Nu kunne alle interesserede komme ombord og se hvor fin hun var blevet. I arrangementet deltog mere end 250
personer, fra foreningen kom ca. 40 medlemmer for at hjælpe til, det var flot. Selve arrangementet blev optaget på video, på bestilling fra Sparnord Bank repræsenteret ved bestyrelsesformand Jens Jørgen Calundan. Fritz var kameramand, han har udført 2 videoer. En fra løftet ud af hallen, en fra søsætningsarrangementet. Begge kan ses på Youtube og Facebook gruppen: alvildes venner.

Der arbejdes nu med at få rundholterne gjort færdige. Da Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden (SBF)var færdig med den endelige sejl-rig tegning, viste det sig , at der var flere dele af de eksisterende rundholter der ikke kunne anvendes . Mesanmasten blev kasseret, den var for kort. Bomme og pigge blev kasseret, de var for klejne og ved afmontering af klør var der begyndende råd. Dette krævede, at det blev nødvendigt at ansøge fonde om flere penge, så sejl-rig kunne færdiggøres. SBF blev ansøgt og bestyrelsen bevilligede de 142000 der var nødvendige for at rig-master kunne blive færdig.

Fonde søges løbende og der mangler penge til bla. motorinstallation. Bådelauget har modtaget tilbud fra Stæhr Marine på dette. Stæhr har haft vores Volvo til opbevaring, indtil vi afhentede den og satte den ned i maskinrummet, den er endnu ikke samlet og monteret. Dette arbejde vil Stæhr sponserer, således at den leveres oprettet forbundet til skrueakslen. Herefter kommer alt det resterende. Der mangler kabys, toilet dette er der afgivet tilbud på af JOBI-Værft. Hertil kommer elinstallation, Ib Schjerlund er ved at projektere denne opgave, herefter skal der købes det nødvendige. Af andet udstyr der angler er : redningsudstyr, navigationsudstyr, brandslukning samt ikke mindst syn fra Søfartsstyrelsen. Der er nok at bruge penge til, heldigvis er der mange der tænker på foreningen, ellers havde restaureringen været umulig.

Der blev afholdt åbent møde i Bådelauget 13-11-2014, dette skete for at få struktureret færdiggørelsen af Alvilde. Mødet blev afholdt på opfordring af bla.: Jørgen Chr Jensen, Jesper Fauerholt og Tom Rasmussen, De så nødvendigheden i, at få foreningen blev mere struktureret. På mødet blev der lavet en organisationsplan. Således at der blev sat 10 grupper/teams op, med hver sin tovholder. Sejl/rig: Peter Hjorth – Maling: John Lillelund – Aptering: Henrik Reinert – El/Elektronik: Ib Schjerlund – Maskine: mangler teamleder – Dæksudrustning: mangler teamleder – Dokumentation: Birger Bredkjær Pedersen –
Hjemmeside: Ib Larsen – Økonomi: Lilli Venø Jensen – Info/reklame/plancher: Jørgen Chr Jensen og koordination: Peter Giltoft. Skulle der være medlemmer der har lyst til at være teamleder eller deltage i en af grupperne kontaktes teamleder, tlf iht. adresseliste eller kontakt Peter Giltoft 24661272.

Atter i år skal der lyde en enorm tak til vore sponsorer og støtter, uden hvilke projektet ”Alvilde” havde været en umulighed.
Skibsbevaringsfonden 621960,- kr
Tildelingen af støtte er sket over 2 gange, først ved ordinær ansøgning, hvor der blev doneret 479810,- kr og ved ansøgning fra nødpulje. Her blev givet 142150,- kr.
Sparnord Bank 25000,- kr
Nordjyske Bank 10000,- kr

Søværnet materielsponsorat

Samtidig skal lyde en særlig tak til

  • Jesper og Bjarke Fauerholt JOBI-Værft for godt udført arbejde – samarbejde, husly, konsulentbistand,Jesp samt en utrolig gæstfrihed.
  • Sejlmager Hansen`s Eftf. v. Helle Barner Jespersen for godt arbejde og samarbejde
  • Stæhr Marine for arbejdet med motor og gear og godt samarbejde.
  • Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden for tegninger, konsulentbistand og hjælp til mange småting
  • Medlemmerne i ”Bådelauget Alvilde” for støtten til bevaringsprojektet. Medlemstallet gør at sponsorerne kan se, at det ikke kun er en forening for nogle få udvalgte.

Status er nu at der arbejdes i Ålbæk, hver tirsdag aften fra 19-23, hver anden lørdag i ulige uger, fra ca. 0900-1500, så skulle du/I have tid og lyst så kom og deltag.

Bestyrelsen vil hermed ønske alle. Medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer, interesserede samt alle andre en RIGTIG GOD JUL ,SAMT GODT NYTÅR !!!!!!!!!!!

Bestyrelsen ”Bådelauget Alvilde”

Alvilde-NyeMaster2014