Fra snurrevodskutter til foreningsskib

ALVILDE af Frederikshavn har en spændende historie, senest syv år på bedding. Nu sejler hun igen.
Af Peter Giltoft, formand for Bådelauget Alvilde

I 1897 stod der i Frederikshavns Avis, at nu havde Nicolai Olsens skibsværft leveret en ”Frederikshavnerkutter” til partsrederi, med fiskehandler N.C.Nielsen fra Sæby som korresponderende reder. Skibet kostede 13.000 kr. og skulle hedde ALVILDE, bære nummeret FN 26 og udføre snurrevodsfiskeri fra Sæby. Hun havde en besætning på 5 mand. ALVILDE var sejldrevet og med dam. Motoren kom først til i 1903.
ALVILDE har en lang historie i dansk fiskeri, Sæby – Grenå – Esbjerg, fra ca. 1970 fritidsskib. Først i Tyskland, derefter atter i Danmark. Midt i 80’erne blev hun overdraget til ”Alvildefonden” i Århus. En af de talrige restaureringer bragte hende tilbage til aktiv sejlads. Århus folkene sejlede og plejede hende de næste 3 årtier. 30 år er lang tid, så hun trængte til en gennemgribende restaurering og blev derfor sejlet til Hobro Værft. Den daværende bestyrelse ønskede at bringe skibet i ”sikker stand”. Opgaven og prisen på restaureringen var dog så høj, at Århus gruppen forsøgte at overdrage opgaven til andre.

Alvilde fotograferet i Grena i 1903 – det tidspunkt, hun nu er ført tilbage til.

Ankomst i tyk tåge
Jeg var da skipper på W. KLITGAARD og sejlede Fyn Rundt. Om bord var Annemarie Rødsig fra Århus. Hun fortalte om ALVILDE. Jeg tænkte straks på min gode ven Ib Larsen, kredsleder hos FDF søkreds i Frederikshavn. FDF ejede FIE, men ville gerne have et andet, lidt større skib.
I 2006 blev ALVILDE hentet til Frederikshavn, Ib og Steen fra FDF søkreds, Ole, Annemarie og Palle fra Århus sejlede denne tur. De ankom til Frederikshavn i tyk tåge. Alle var glade, min hustru Ina og jeg samt flere andre stod med dannebrogsflag ved broen på Frederikshavn Bedding.
Nu havde FDF fået ”nyt” skib. Der gik et par dage, og hun kom op på beddingen. Der blev ringet til Strandby og Ålbæk Værfter for at få tilbud på restaureringen. Begge værfter kom med en pris på ca. 1,3 mill. kr. Det viste sig at være for stor en opgave for FDF.

ALVILDE får bådelaug
Daværende leder af Maritim Historisk Forening i Frederikshavn, tidligere folketingsmedlem Ib Bjørn Poulsen forsøgte da at danne en gruppe af gamle værftsarbejdere, der ville påtage sig opgave – det lykkedes ikke.
Herefter jonglerede jeg med tanken om, at ALVILDE skulle være Inas og mit skib. Ina er heldigvis ikke så meget træskibstosse som jeg – så efter tilbagevenden til virkeligheden meldte vi fra. Ib Bjørn Poulsen havde set, at jeg var blevet ”forelsket”. Han spurgte, om ikke det var noget for mig at forsøge at danne et nyt bådelaug. Jeg tyggede lidt på ideen og kontaktede Jan Larsen fra Bangsbomuseet og Ib Larsen fra FDF. Vi satte os ned og lavede et ideoplæg. Herefter blev Skibsbevaringsfonden kontaktet. Tom Rasmussen syntes om ideen og lovede, at fonden ville se positivt på henvendelser fra ALVILDE.

I gang med 50.000 kr.
7. maj 2007 blev afsendt en mail til Annemarie i Århus. Her tilbød vi at overtage ALVILDE til restaurering og videre drift. Allerede 10. maj kom der positivt svar. Den ”gamle” Alvildeforening havde enstemmigt besluttet at overdrage ALVILDE til os – for 1 krone!
30. maj blev der afholdt stiftende generalforsamling i ”Bådelauget Alvilde”. Vedtægter og ejerforhold blev afklaret. ALVILDE er en selvejende institution, ejet af ”Alvildefonden”
med Jørgen Christian Jensen fra Skagen Skipperskole som formand.
Fonden har udlagt daglig drift og vedligehold til ”Bådelauget Alvilde” hvor jeg, Peter Giltoft, er formand. Nu kunne restaureringen starte.
En af de gamle ejere, Esben Arendt, fortalte os, at der i 2005 var bevilliget støtte fra Lauritzenfonden. Beløbet blev videresendt til Frederikshavn, og Nordjyske Bank gav samme beløb. Vi startede med 50.000 kr. samt en forening på 50 medlemmer ved årsskiftet 2007-2008.
Nu var vi i gang!

Opgaven vokser
ALVILDE kom atter på bedding, og skibet blev tømt for løsdele. Det viste sig hurtigt, at opgaven var meget større, end vi havde regnet med. Der var mange nedslidte rådne klædningsplanker, skandæk, vaterbord og støtter skulle udskiftes. Agterskibet var
utæt og løst. Bådelauget havde selv fjernet en del af det udtjente træ.  Men vi havde ikke ekspertisen til selv at løfte opgaven. PC Yacht fra  Strandby påtog sig at starte arbejdet, da Kurt Sørensen ikke havde  tid, og der skulle til at ske noget med skibet. Agterskibet fik nye spanter og planker. Foreningens medlemmer fik undervisning af skibstømrer Per i, hvorledes man lavede en skibsplanke. Herefter  udtog vi selv 3 planker i styrbord stævn, lavede nye og isatte dem.  Godkendt af læremester Per.


Alvilde og Fie i foråret 2008

Tilbage til 1903
Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden kontaktede bådelauget, da han ønskede struktur i restaureringen. Tom ønskede, at der blev udarbejdet en historisk dokumentation samt en restaureringsplan med restaureringsmål. Ib Schjerlund, Ib Larsen og jeg fra bådelauget påtog os opgaven. Vi blev assisteret af Bangsbo Museum, Kronborg, Søfartsmuseet i Esbjerg og Tom Rasmussen fra SBF. Målet blev defineret – ALVILDE skulle restaureres tilbage til 1903. Der foreligger et originalbillede, ejet af Lilli Venø Jensen, barnebarn af skibets 2. ejer Christian Jensen Venø. Christian overtog ALVILDE i 1903 og fik hende foreviget i Grenå Havn nu med nr. A 26. Dette billede er ”desværre” så godt, at SBF har fået øje på voldsomt mange detaljer, som nu skulle genskabes, blandt andet rorpind, nedgangskappe i styrbord side, palstøtten 1 meter længere frem, mesan 30 cm længere agterud og ca. 2 meter højere, jernindbundne jomfruer i riggen, pælemast og meget mere. Men alt dette blev medtaget i planen. Vi kunne nu se, at de 1,3 mill. kr., der var givet i tilbud fra værfterne på restaureringen, nok skulle ganges med pi!

Ildsjælene tager fat
I 2008 ankom ALVILDE til Ålbæk Værft. Her tog Kurt Sørensen og hans medarbejdere sig godt af hende og besætningen.
ALVILDE kom under tag i Kurts bådehal. Det blev starten på, atforeningens ildsjæle virkeligt kunne komme i gang. Om dagen arbejdede Kurt Sørensen med sine svende på skibet.


Alvilde dæk og dækshuse 2012.

Om aftenen påtog han sig frivilligt at undervise de interesserede i foreningen i at lave skibsplanker, tage mål til støtter, skandæk, vaterbord og mange andre opgaver. Flere af os fik næsten ”det lille skibsfuskerbevis”.
Kurt gav os lov til at anvende værftets værktøj og faciliteter. Det kom til at være af uvurderlig værdi de næste år. Kurt arbejdede på ALVILDE fra 2008 til 2013.
Ålbæk Værft blev overtaget af Jesper og Bjarke Fauerholt fra 1. januar 2013 – nu under navnet ”JOBI-Værft”. Kurt arbejdede dog på skibet frem til sin alt for tidlige død i september 2013. Heldigvis havde brødrene Fauerholt samme positive indstilling
til projektet ALVILDE. Medlemmernes arbejde kunne fortsætte på samme måde efter ejerskiftet på værftet.

Søsat i 2014
Restaureringen af skroget var færdig i 2014. Der blev afholdt et søsætnings arrangement i Ålbæk 29. maj 2014. Her var foreningen vært ved et arrangement for sponsorer, pressen, medlemmer og lokale interesserede. Vorherre havde betænkt denne dag med høj solskin. Efter 7 år kom hun atter tilbage i sit rette element, men der var endnu et stykke vej til den endelige færdiggørelse.
ALVILDE blev på værftet i Ålbæk, indtil dette blev flyttet til Strandby i 2015. Bugseringen til Strandby blev udført af Egon, en af Ålbækfiskerne. Fiskerne fra både Ålbæk og Strandby har været utroligt hjælpsomme, når foreningen har haft behov for assistance af forskellig art

Kamp for at slippe for momsen
Gennem årene, hvor restaureringen er blevet udført, har der hele tiden manglet penge. Selv om der er blevet doneret store beløb, i alt ca. 6 millioner kroner, har der hele tiden været behov for flere midler.
Da restaureringen startede, var ALVILDE momspligtig. Foreningen forstod ikke rigtigt hvorfor. Hun er foreningsskib, bevaringsværdig og over 20 BRT. Mange lignende skibe var momsfri. Så jeg indsendte en klage til Skat og fik som forventet afslag. Herefter endnu en klage til Landsskatteretten. I 2012 fik bådelauget, efter en del hjælp fra TS ved Ole Vistrup og Jes Kroman fra SBF, 340.000 kroner retur fra Skat i betalt moms. Resten af restaureringen kunne nu foregå som momsfrit arbejde, efter Skats ændrede regler. Det lettede restaureringsarbejdet en hel del.

Fordel ansvaret
Det vigtigste, når man starter et projekt som ALVILDE, er en god planlægning. Således at der ikke er arbejdsopgaver, der skal laves flere gange. Det er vi blevet ramt af et antal gange. Især i starten af projektet.
Der skal udpeges ansvarlige på hver enkelt delområde. I opstarten var opgaverne på ALVILDE centreret om for få personer. Det kan ende med, at disse går kolde, inden opgavens afslutning.
Enkelte opgaver som fondsansøgning skal være koncentreret om 1 eller 2 personer, da det kræver stor indsigt og koordination. Det er ikke blevet nemmere i de 10 år, bådelauget har søgt. Mange fonde er nu online og kræver mange spidsfindige oplysninger for at ens projekt kan komme i betragtning. Det er samtidigt svært at finde fonde, der retter sig lige præcist om området”skibsbevaring”.

Fonde, der støtter
De fonde, der har støttet restaureringen, er Skibsbevaringsfonden, Fiskeri LAG-Nord, Roblonfonden, AP Møllerfonden, Veluxfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Friluftsrådet, Frederikshavn Kommune, Trygfonden, Spar Nord Fonden, Nordjyske Bank, Bodil Pedersen Fonden, Jyske Bank, Nordea, Danske Bank, Hempel, Arbejdernes Landsbank. Hertil kommer en del mindre bidragydere samt materialesponsorater. Der mangler stadig 2-300.000 kr., inden der kan holdes pause på ansøgningerne.
Siden 2011, hvor ALVILDE fik støtte fra Fiskeri LAG Nord, har foreningen registreret frivillige arbejdstimer. Det frivillige arbejde har fra dengang andraget fra 1400 til 2300 timer pr år. Flest her i 2017, da Limfjorden Rundt var deadline for færdiggørelsen. ALVILDE blev sejlklar til uge 37, og Limfjorden Rundt blev gennemført.
Arbejdet har ligget lidt stille siden, da der blev trukket hårde veksler på ildsjælene. Men nu skal vi atter i gang med at få de sidste få opgaver klaret. Foreningen skal til at fungere på en ny måde. Nu overgår den fra at være restaureringsorienteret til at være driftsorienteret, det kræver en omstilling.
Der opstår mange nye problemstillinger – sejlplanlægning – besætningsfastsættelse med medfølgende uddannelseskrav – hvad koster det at sejle med skibet? osv. Her har bestyrelsen en stor opgave/ansvar.

Omfattende restaurering
Restaureringen af ALVILDE har været omfattende: Næsten al klædning er skiftet, forstævn, nyt ror, næsten alle dæksstøtter, skanseklædning, lønning, mange spanter, dæksbjælker, nye dækshuse, nyt dæk, nye master-bomme-gafler og rig, nye sejl, alle skot, hele apteringen, nye tanke, ny elinstallation, motorinstallation, redningsudstyr til 24 deltagere, radio, plotter, radar, AIS, SART, Epirb, brandsluknings anlæg osv.
Meget er lavet s m arbejde udført af professionelle PC Yacht, Kurt Sørensen Ålbæk, JOBI Værft, Hans Østergaard. Men uden de frivillige, så går det ikke.
Vi starter nu ud på vores første hele sejlads sæson i 2018. Vi glæder os meget til at få indviet en færdig ALVILDE, præsentere det færdige resultat for fonde og andre bidragsydere. Komme rundt i Danmark og vise hende frem.

Nu skal der sejles!
Vi er selv meget stolte af det, vi har opnået under restaureringen. ALVILDE er blevet, sådan lidt, ”vores skib”. Selv om vi godt ved, at vi, der har forestået restaureringen, i denne omgang, også kun har hende til låns. Hun er jo en del af Danmarks sejlende kulturarv, og derfor alles ejendom. Fra bådelaugets side ønsker vi nu bare, at der kan blive sejlet med så mange så muligt. Især børn og unge, så arvefølgen sikres. Både nye søfolk til ”Det Blå Danmark”, men også at bidrage til skabelsen af nye ”træskibstosser”, der er villige til at bruge deres fritid på vore gamle træskibe.
Hvis man er interesseret i billeder fra starten af restaureringen i 2007 til i dag, så kan udviklingen ses på facebooksiden: Alvildes Venner og på Bådelaugets hjemmeside: www.alvilde.dk


Alvilde Linfjorden Rundt 2017